Kontaktuppgifter

Sörgårdsskolan
Sörgårdens förskoleklass
Löpargatan 2
332 31 GISLAVED
tfn 0371 – 48 52 41

Du kan mejla till oss i förskoleklassen på:
sorfsk1@edu.gislaved.se

Pedagogerna som arbetar i förskoleklassen heter:

Elisabeth Claesson
elicla@edu.gislaved.se

Therese Enander
therese.enander@edu.gislaved.se

Lisbeth Larsson
lislar@edu.gislaved.se

Victoria Holm Svensson
vichol@edu.gislaved.se

Lovisa Wendefors
lovwen@edu.gislaved.se